PDM

Metoda předběžného diagramu

Technika rozložení síťového diagramu, ve které jsou plánované činnosti reprezentovány polemi (nebo uzly). Naplánování aktivit je graficky propojeno jedním nebo více logickými vztahy, které ukazují sekvenci, ve které mají být aktivity prováděny.


PDM

​Precedence Diagramming Method​

A schedule network diagramming technique in which schedule activities are represented by boxes (or nodes). Schedule activities are graphically linked by one or more logical relationships to show the sequence in which the activities are to be performed.

Použito v metodice