Plán řízení komunikace

Dokument, který popisuje: komunikační potřeby a očekávání projektu, jak a v jakém formátu budou informace sdělovány, kdy a kde bude probíhat každá komunikace, a kdo je zodpovědný za poskytování každého typu komunikace.

Plán správy komunikace může být formální nebo neformální, velmi podrobný nebo široce rámcovaný, založený na požadavcích účastníků projektu. Plán správy komunikace je obsažen v plánu řízení projektů nebo je jeho vedlejším plánem.


Communication Management Plan

The document that describes: the communications needs and expectations for the project, how and in what format information will be communicated, when and where each communication will be made, and who is responsible for providing each type of communication.

A communication management plan can be formal or informal, highly detailed or broadly framed, based on the requirements of the project stakeholders. The communication management plan is contained in, or is a subsidiary plan of, the project management plan.

Použito v metodice