Plán řízení kvality

Plán řízení jakosti popisuje, jak projektový manažerský tým implementuje politiku kvality výkonné organizace. Plán řízení jakosti je součástí nebo vedlejším plánem plánu řízení projektu. Plán řízení jakosti může být formální nebo neformální, velmi podrobný nebo široce rámovaný na základě požadavků projektu.


Quality Management Plan

The quality management plan describes how the project management team will implement the performing organization’s quality policy. The quality management plan is a component or a subsidiary plan of the project management plan. The quality management plan may be formal or informal, highly detailed, or broadly framed, based on the requirements of the project.

Použito v metodice