Plán řízení nákaldů

Dokument, který stanoví formát a stanoví činnosti a kritéria pro plánování, strukturování a kontrolu nákladů projektu. Plán řízení nákladů může být formální nebo neformální, velmi podrobný nebo široce rámcovaný, založený na požadavcích účastníků projektu. Plán řízení nákladů je obsažen v plánu řízení projektů nebo je jeho vedlejším plánem.


Cost Management Plan

The document that sets out the format and establishes the activities and criteria for planning, structuring, and controlling the project costs. A cost management plan can be formal or informal, highly detailed or broadly framed, based on the requirements of the project stakeholders. The cost management plan is contained in, or is a subsidiary plan, of the project management plan.

Použito v metodice