Plán řízení projektu

Formální, schválený dokument, který definuje, jak se projektování provádí, sleduje a kontroluje. Může být shrnuta nebo podrobná a může se skládat z jednoho nebo více podpůrných plánů řízení a dalších plánovacích dokumentů.


Project Management Plan

A formal, approved document that defines how the projected is executed, monitored and controlled. It may be summary or detailed and may be composed of one or more subsidiary management plans and other planning documents.

Použito v metodice