Plán řízení smlouvy

Dokument, který popisuje, jak bude konkrétní smlouva spravována, a může zahrnovat položky, jako je požadovaná dodávka dokumentace a požadavky na výkon.

Plán řízení smluv může být formální nebo neformální, velmi podrobný nebo široce rámcovaný, založený na požadavcích smlouvy. Každý plán řízení smluv je vedlejším plánem plánu řízení projektu.


Contract Management Plan

The document that describes how a specific contract will be administered and can include items such as required documentation delivery and performance requirements.

A contract management plan can be formal or informal, highly detailed or broadly framed, based on the requirements in the contract. Each contract management plan is a subsidiary plan of the project management plan.

Použito v metodice