Plán řízení zakázek

Dokument, který popisuje, jak budou řízeny procesy zadávání veřejných zakázek od vyhotovení zadávací dokumentace prostřednictvím uzavření smlouvy.


Procurement Management Plan

The document that describes how procurement processes from developing procurement documentation through contract closure will be managed.

Použito v metodice