Plán s omezením zdrojů

Plánování projektů s omezeným přísunem zdrojů zní špatně. Je zapotřebí, když naše rozvržení určuje dostupnost zdrojů nebo nedostatek zdrojů. Nedostatek zdrojů může vést k přetížení zdrojů nebo protažení.


Resource-Constrained Schedule

Resource-constrained project scheduling sounds nasty. It is needed when the availability of resources or lack of resources dictates our schedule. A lack of resources may result in resource overloading or stretching

Použito v metodice