Plánovací balíček

Komponenta WBS pod kontrolním účtem se známým pracovním obsahem, ale bez podrobného rozvržení.


Planning Package

A WBS component below the control account with known work content but without detailed schedule activities. See also control account.

Použito v metodice