Plánovací procesy

Tyto procesy prováděné s cílem definovat a zrychlit rozsah projektu, vypracovat plán řízení projektu a identifikovat a naplánovat projektové aktivity, ke kterým dochází v rámci projektu.


Planning Processes

Those processes performed to define and mature the project scope, develop the project management plan, and identify and schedule the project activities* that occur within the project.

Použito v metodice