Plánování komunikace

Proces určení informačních a komunikačních potřeb účastníků projektu: kdo jsou, jaká je jejich úroveň zájmu a vlivu na projekt, kdo potřebuje jaké informace, kdy bude potřebovat a jak jim bude dáno.


Communications Planning

The process of determining the information and communications needs of the project stakeholders: who they are, what is their level of interest and influence on the project, who needs what information, when will they need it, and how it will be given to them.

Použito v metodice