Plánování kontraktu

Proces dokumentace požadavků na produkty, služby a výsledky a identifikace potenciálních prodejců.


Plan Contracting

The process of documenting the products, services, and results requirements and identifying potential sellers.

Použito v metodice