Plánování lidských zdrojů

Proces identifikace a dokumentace projektových rolí, odpovědností a vztahů při podávání zpráv, jakož i vytvoření plánu personálního řízení.


Human Resource Planning

The process of identifying and documenting project roles, responsibilities and reporting relationships, as well as creating the staffing management plan.

Použito v metodice