Plánování nákupů a akvizic

Proces určování toho, co kupovat nebo získávat, a určení, kdy a jak to učinit.


Plan Purchases and Acquisitions

The process of determining what to purchase or acquire, and determining when and how to do so.

Použito v metodice