PMBOK®

Project Management Body of Knowledge

Souhrnný termín, který popisuje souhrn znalostí v rámci profese řízení projektů. Stejně jako u jiných profesí, jako je právo, lékařství a účetnictví, tělo znalostí spočívá na praktických a akademických pracovnících, kteří ho uplatňují a rozvíjejí.

Úplné znalosti o řízení projektů zahrnují osvědčené tradiční praktiky, které jsou široce používány a inovativní postupy se objevují v oboru. Soubor znalostí zahrnuje jak publikovaný, tak nepublikovaný materiál. PMBOK se neustále vyvíjí.


PMBOK®

Project Management Body of Knowledge

An inclusive term that describes the sum of knowledge within the profession of project management. As with other professions such as law, medicine, and accounting, the body of knowledge rests with the practitioners and academics that apply and advance it.

The complete project management body of knowledge includes proven traditional practices that are widely applied and innovative practices that are emerging in the profession. The body of knowledge includes both published and unpublished material. The PMBOK is constantly evolving.

Použito v metodice