PMO

Kancelář pro správu programů

Centralizované řízení konkrétního programu nebo programů tak, aby podniková výhoda byla realizována sdílením zdrojů, metodikami, nástroji a technikami as tím souvisejícím zaměřením projektů na vysoké úrovni. Viz také kancelář pro řízení projektů.


PMO

Program Management Office

The centralized management of a particular program or programs such that corporate benefit is realized by the sharing of resources, methodologies, tools, and techniques, and related high-level project management focus. See also project management office.

Použito v metodice