Podfáze

Podfáze se používá, když existují fáze, které je třeba rozdělit. To může nastat v mnoha scénářích, například pokud fáze představuje úlohu, o které se Project Management rozhodl, může být rozdělen do několika menších úkolů, dílčí fáze představují jednotlivé menší úkoly.


Subphase

A subphase is used when there are phases that need to be subdivided. This might occur in a large number of scenarios, for example if the phase represents a task that Project Management has decided can be separated into a number of smaller tasks, the subphase will represent the individual smaller tasks.

Použito v metodice