Podnikové environmentální faktory

Některé nebo všechny externí faktory životního prostředí a interní organizační environmentální faktory, které obklopují nebo ovlivňují úspěch projektu. Tyto faktory pocházejí od všech nebo všech podniků zapojených do projektu a zahrnují organizační kulturu a strukturu, infrastrukturu, stávající zdroje, komerční databáze, tržní podmínky a software pro řízení projektů.

Použito v metodice