Popis pozice

Vysvětlení rolí a odpovědností člena projektového týmu.


Position Description

An explanation of a project team member’s roles and responsibilities.

Použito v metodice