Portfolio

Sbírka projektů nebo programů a další práce, které jsou seskupeny za účelem usnadnění efektivního řízení této práce za účelem splnění strategických obchodních cílů. Projekty nebo programy portfolia nemusí být nutně vzájemně závislé nebo přímo spojené.


Portfolio

A collection of projects or programs and other work that are grouped together to facilitate effective management of that work to meet strategic business objectives. The projects or programs of the portfolio may not necessarily be interdependent or directly related.

Použito v metodice