Požadavek na informaci

Typ dokumentu zadávacího řízení, podle něhož kupující požaduje potenciálnímu prodávajícímu, aby poskytl různé informace týkající se produktu nebo služby nebo prodejní schopnosti.


Request for Information

A type of procurement document whereby the buyer requests a potential seller to provide various pieces of information related to a product or service or seller capability.

Použito v metodice