Pravděpodobnost a dopadová matice

Obvyklý způsob, jak určit, zda je riziko považováno za nízké, střední nebo vysoké, spojením dvou rozměrů rizika: jeho pravděpodobnosti výskytu a jeho dopadu na cíle, pokud k němu dojde.


Probability and Impact Matrix

A common way to determine whether a risk is considered low, moderate, or high by combining the two dimensions of a risk: its probability of occurrence, and its impact on objectives if it occurs.

Použito v metodice