Přeběhnout

Nedokonalost nebo nedostatek součásti projektu, pokud tato součást nesplňuje své požadavky nebo specifikace a musí být buď opravena nebo nahrazena.


Defect

An imperfection or deficiency in a project component where that component does not meet its requirements or specifications and needs to be either repaired or replaced.

Použito v metodice