Předávání vpřed

Výpočet počátečních a předčasných termínů ukončení nedokončených částí všech činností sítě.


Forward Pass

The calculation of the early start and early finish dates for the uncompleted portions of all network activities. 

Použito v metodice