Předběžný

Vypracujte prohlášení o rozsahu projektu

Proces vypracování předběžného prohlášení o rozsahu projektu, který poskytuje příběh na vysoké úrovni.


Preliminary

Develop Project Scope Statement

The process of developing the preliminary project scope statement that provides a high level scope narrative.

Použito v metodice