Předpoklady

Předpoklady jsou faktory, které jsou pro účely plánování považovány za pravdivé, skutečné nebo jisté bez důkazu nebo předvedení. Předpoklady ovlivňují všechny aspekty plánování projektů a jsou součástí postupného zpracování projektu.

Projektové týmy často identifikují, dokumentují a ověřují předpoklady jako součást svého plánování. Předpoklady obecně představují určitý stupeň rizika.

Použito v metodice