Přehledy výkonu

Dokumenty a prezentace, které poskytují organizované a shrnuté informace o výkonu práce, získané parametry a výpočty hodnoty a analýzy průběhu a stavu projektu. Společné formáty pro přehledy výkonu zahrnují grafy, S-křivky, histogramy, tabulky a schéma síťového schématu projektu, které zobrazují stav aktuálního plánu.


Performance Reports

Documents and presentations that provide organized and summarized work performance information, earned value management parameters and calculations, and analyses of project work progress and status. Common formats for performance reports include bar charts, S-curves, histograms, tables, and project schedule network diagram showing current schedule status.

Použito v metodice