Přenos rizika

Technika plánování reakce na rizika, která posune dopad hrozby na třetí osobu spolu s vlastnictvím reakce.


Risk Transference

A risk response planning technique that shifts the impact of a threat to a third party, together with ownership of the response.

Použito v metodice