Přenos rizika

Technika plánování reakce na rizika, která posune dopad hrozby na třetí osobu spolu s vlastnictvím reakce.

Použito v metodice