Preventivní akce

Dokumentovaný směr k provedení aktivity, která může snížit pravděpodobnost negativních důsledků spojených s rizikem projektu.


Preventive Action

Documented direction to perform an activity that can reduce the probability of negative consequences associated with project risks.

Použito v metodice