Přezkoumání návrhu

Technika řízení používaná pro vyhodnocení navrženého návrhu, aby bylo zajištěno, že návrh systému nebo výrobku splňuje požadavky zákazníka nebo zajišťuje úspěšné provedení návrhu, může být vytvořen a udržován.


Design Review

A management technique used for evaluating a proposed design to ensure that the design of the system or product meets the customer requirements, or to assure that the design will perform successfully, can be produced, and can be maintained.

Použito v metodice