Přihlásit se

Dokument používaný k záznamu a popisu nebo označování vybraných položek identifikovaných během provádění procesu nebo činnosti. Obvykle se používá s modifikátorem, jako je problém, kontrola kvality, akce nebo závada.


Log

A document used to record and describe or denote selected items identified during execution of a process or activity. Usually used with a modifier, such as issue, quality control, action, or defect.

Použito v metodice