Přijetí rizika

Technika plánování reakce na rizika, která naznačuje, že projektový tým se rozhodl nezměnit plán řízení projektu za účelem řešení rizika nebo není schopen určit jinou vhodnou strategii reakce.

Použito v metodice