Přijetí rizika

Technika plánování reakce na rizika, která naznačuje, že projektový tým se rozhodl nezměnit plán řízení projektu za účelem řešení rizika nebo není schopen určit jinou vhodnou strategii reakce.


Risk Acceptance

A risk response planning technique that indicates that the project team has decided not to change the project management plan to deal with a risk, or is unable to identify any other suitable response strategy.

Použito v metodice