Příležitost

Stav nebo situace příznivá pro projekt, pozitivní soubor okolností, pozitivní soubor událostí, riziko, které bude mít pozitivní dopad na cíle projektu nebo možnost pozitivních změn. Kontrast s hrozbami.


Opportunity

A condition or situation favorable to the project, a positive set of circumstances, a positive set of events, a risk that will have a positive impact on project objectives, or a possibility for positive changes. Contrast with threat.

Použito v metodice