Přímé a řídící provádění projektu

The process of executing the work defined in the project management plan to achieve the project’s requirements defined in the project scope statement.

Použito v metodice