Příspěvek na mimořádné události

Příplatek pro případ nouze je čas přidělený během plánování neplánovaných událostí. Technická a osobní porucha má za následek změny nepřímých výrobních nákladů. Příspěvek na mimořádné události se počítá ve zvláštních časových studiích, jejichž výsledky jsou uvedeny v mírách výnosů pro nepřímé výrobní náklady.


Contingency Allowance

The contingency allowance is the time allocated during planning for unscheduled events. Technical and personal disruptions result in changes in the indirect production costs. The contingency allowance is calculated in special contingency time studies, the results of which yield rates for indirect production costs.

Použito v metodice