Procedura

Řada kroků následovala v pravidelném konečném pořadí, aby bylo možné něco udělat.


Procedure

A series of steps followed in a regular definitive order to accomplish something.

Použito v metodice