Proces

Soubor vzájemně souvisejících akcí a činností prováděných za účelem dosažení stanoveného souboru produktů, výsledků nebo služeb.


Process

A set of interrelated actions and activities performed to achieve a specified set of products, results, or services.

Použito v metodice