Proces řízení projektu

Projektový management je disciplínou zahájení, plánování, realizace, kontroly a uzavírání práce týmu za účelem dosažení konkrétních cílů a splnění konkrétních kritérií úspěšnosti ve stanoveném čase. Tyto informace jsou obvykle popsány v projektové dokumentaci, vytvořené na začátku vývojového procesu.


Project Management Process.

Project management is the discipline of initiating, planning, executing, controlling, and closing the work of a team to achieve specific goals and meet specific success criteria at the specified time. ... This information is usually described in project documentation, created at the beginning of the development process.

Použito v metodice