Proces znalostních oblastí

Identifikovatelný proces řízení projektů v oblasti znalostí.


Knowledge Area Process

An identifiable project management process within a knowledge area.

Použito v metodice