Prognózy

Odhady nebo předpovědi podmínek a událostí v budoucnosti projektu na základě informací a znalostí dostupných v době předpovědi. Prognózy jsou aktualizovány a znovu vydávány na základě informací o výkonnosti práce, které jsou poskytovány při realizaci projektu.

Informace vycházejí z minulé výkonnosti projektu a očekávané budoucí výkonnosti a zahrnují informace, které by mohly v budoucnu ovlivnit projekt, například odhad na dokončení a odhad dokončení.


Forecasts

Estimates or predictions of conditions and events in the project’s future based on information and knowledge available at the time of the forecast. Forecasts are updated and reissued based on work performance information provided as the project is executed.

The information is based on the project’s past performance and expected future performance, and includes information that could impact the project in the future, such as estimate at completion and estimate to complete.

Použito v metodice