Program

Skupina souvisejících projektů byla řízena koordinovaným způsobem, aby získala výhody a kontrolu, které nejsou k dispozici, pokud je budou řídit jednotlivě. Programy mohou obsahovat prvky související práce mimo rozsah diskrétních projektů v programu.


Program

A group of related projects managed in a coordinated way to obtain benefits and control not available from managing them individually. Programs may include elements of related work outside of the scope of the discrete projects in the program.

Použito v metodice