Progresivní zpracování

Průběžně se zlepšuje a podrobně popisuje plán jako podrobnější a specifické informace a přesnější odhady, které jsou k dispozici při vývoji projektu, a tím vytvářejí přesnější a úplnější plány, které vyplývají z postupných iterací procesu plánování.


Progressive Elaboration

Continuously improving and detailing a plan as more detailed and specific information and more accurate estimates become available as the project progresses, and thereby producing more accurate and complete plans that result from the successive iterations of the planning process.

Použito v metodice