Projekt

Dočasné úsilí o vytvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku.


Project

A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.

Použito v metodice