Projektová fáze

Sbírka logicky souvisejících projektových aktivit, obvykle vyvrcholila dokončením hlavního produktu. Fáze projektu (také nazývané fáze) jsou dokončeny postupně, ale v některých projektových situacích se mohou překrývat. Fáze lze rozdělit na dílčí fáze a pak na součásti, tato hierarchie, pokud je projekt nebo části projektu rozděleny do fází, je obsažena ve struktuře rozdělení práce. Projektová fáze je součástí životního cyklu projektu. Projektová fáze není procesní procesní skupina


Project Phase

A collection of logically related project activities, usually culminating in the completion of a major deliverable. Project phases (also called phases) are mainly completed sequentially, but can overlap in some project situations. Phases can be subdivided into subphases and then components; this hierarchy, if the project or portions of the project are divided into phases, is contained in the work breakdown structure. A project phase is a component of a project life cycle. A project phase is not a project management process group.

Použito v metodice