Projektová skupina pro řízení projektů

Skupiny procesních procesů řízení zahrnují iniciační procesy, procesy plánování, prováděcí procesy, procesy monitorování a řízení a procesy uzavírání. Kolektivně jse těto pět skupin vyžadováno pro jakýkoli projekt, mají jasné vnitřní závislosti a musí být provedeny ve stejném pořadí pro každý projekt, nezávisle na oblasti použití nebo specifikách použitého životního cyklu projektu. Skupiny procesu řízení projektů nejsou fáze projektu.


Project Management Process Group

The project management process groups include initiating processes, planning processes, executing processes, monitoring and controlling processes, and closing processes. Collectively, these five groups are required for any project, have clear internal dependencies, and must be performed in the same sequence on each project, independent of the application area or the specifics of the applied project life cycle. Project management process groups are not project phases.

Použito v metodice