Projektovaná organizace

Každá organizační struktura, ve které má projektový manažer plnou pravomoc přiřadit priority, aplikovat prostředky a řídit práci osob, které jsou na projekt přiděleny.


Projectized Organization

Any organizational structure in which the project manager has full authority to assign priorities, apply resources, and direct the work of persons assigned to the project.

Použito v metodice