Projektovaná organizace

Každá organizační struktura, ve které má projektový manažer plnou pravomoc přiřadit priority, aplikovat prostředky a řídit práci osob, které jsou na projekt přiděleny.

Použito v metodice