Provádějící organizace

Podnik, jehož zaměstnanci jsou nejvíce přímo zapojeni do práce projektu.


Performing Organization

The enterprise whose personnel are most directly involved in doing the work of the project.

Použito v metodice