Provádění

Spuštění jsou výrazy, které popisují proces spouštění programu nebo příkazu počítačového softwaru. Například při každém otevření internetového prohlížeče provádíte program.


Executing

Execute and execution are terms that describe the process of running a computer software program or command. For example, each time you open your Internet browser you are executing the program.

Použito v metodice