Provádění procesů

Tyto procesy byly prováděny za účelem dokončení práce definované v plánu řízení projektu k dosažení cílů projektu definovaných v prohlášení o rozsahu projektu.


Executing Processes

Those processes performed to complete the work defined in the project management plan to accomplish the project’s objectives defined in the project scope statement.

Použito v metodice