Provedení

Spuštění a spuštění jsou výrazy, které popisují proces spouštění programu nebo příkazu počítačového softwaru.


Execution

Execute and execution are terms that describe the process of running a computer software program or command.

Použito v metodice